Standpunten

Behoud van betaalbare ateliers

(Een systeem bedenken dat kunstenaars enkele jaren zo kunnen werken en dan dat weer andere kunstenaars er gebruik van kunnen maken, rouleren)

Meer kunst in openbare ruimtes en openbare gebouwen

(Veel gemeentelijke gebouwen hebben “eigen kunst en er is te weinig geen ruimte voor de kunstenaars van Amsterdam om te exposeren)

Voorrang voor Amsterdamse kunstenaars bij Amsterdamse kunstaanbestedingen, minstens 50%

Ondersteuning kunstenaars op zzp’gebied

(Een loket waar kunstenaars die beroepsmatig bezig willen zijn heen kunnen)

Geen gemeentepanden verkopen met belangrijke sociale bewonersactiviteiten

(denk aan de zondagsschilders, Pianolamuseum),

Openbare toiletten voor vrouwen in de binnenstad

Keitjes op de Dam verbeteren

(invoegen met cement zodat damesschoenen hier ook kunnen lopen. 🙂

Oppassen voor eenzijdig winkelbeleid in winkelstraatjes

(op dit moment verdwijnen allerlei kleine winkels op de Haarlemmerdijk en zijn ze al verdwenen in de Haarlemmerbuurt, door te hoge huren)

Bevriezen verkoop sociale huurwoningen

(steeds meer woningen worden ontrokken en de huur wordt 3x verhoogd. Ook worden kleine benedenwoningen niet meer gebruikt voor ouderen en/of gehandicapten, maar aan jonge mensen verhuurd 
die daar een huurcontract voor krijgen van een paar jaar. 
 

Rondrijden zorgt voor meer vervuiling, dan parkeerplaatsen behouden

(Autobezit wordt ontmoedigd, door het verdwijnen van parkeerplaatsen en een aantal parkeerplaatsen zijn alleen beschikbaar voor elektrische auto’s. 
Gevolg bewoners kunnen geen parkeerplaats meer vinden en moeten soms wel een uur rondrijden. Het hele doel om de lucht schoner te maken wordt niet gehaald

Bewonersparkeren invoeren

(Zo snel mogelijk Amsterdam loop achter met andere steden! )

 Bevriezen parkeertarieven

(per direct liefst!)

Optreden tegen slecht fietsgedrag.

(Het rijden op stoep en aanpak van toeristen en gevaarlijk fietsgedrag)

Fietsdiploma voor toeristen

(scheelt ergernis en valpartijen)

Tramhaltes behouden

(Lijn 3’s halte voor seniorenwoningen is opgeheven.. en meer van dit soort haltes moeten behouden blijven)

Tramlijnen behouden

(blijf van lijn 14 af)

 

Veiligheid bij metro-ingangen handhaven

(In de Nieuwmarkt is het even niet pluis…)

Buurtregisseurs meer op straat in beeld

(waar zijn die “gebleven” in zicht?)

Aandacht voor ouderen

(Zo hoort dat!)

Conclusie: meer aandacht voor bewoners en bedrijven, onze mooie stad Amsterdam moet geen verdienmodel worden maar leefbaar blijven voor de bewoners.